TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Bakan ネlik: Ekmekte GDO tespit edilmemitir
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, yem sanayisinde kullanlan msr ve soya hari Trkiye'de GDO'lu hi蓫ir rnn retilmesinin s驆 konusu olmayaca蹥n hatrlatarak, Adana'daki ekmekte de herhangi bir GDO tespit edilmedi簨ni s騽ledi.
Do簜l 蓾蔒k so簜nlar ihracatna dzenleme
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn Do簜l パ蔒k So簜nlarnn Do簜dan Toplanmas, 鈜etimi ve 愫racatna 愮ikin Y霵etmeli簨, Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrl簟 girdi.
Topra蹥n dostu solucanlar
ドnakkale'de yaayan Kenan Tatan, ildeki ilk organik solucan gbresi tesisini hayata ge蓾rdi.
A蓷n 蓾蔒kler engellilerin mutlulu繠 oldu
Giresun'da ''D Mekan Ss Bitkileri Yetitiricili簨 Kursu''na katlan 21 engelli, bir ylda 蓾蔒k dikmeyi 瓘rendi. パ蔒klerinin a踦p byd蹞n g顤en engelliler 蔞k mutlu.
Mu簰a'da ap hastal蹥yla mcadele
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, ''Şap Hastal蹥 ile Mcadelede, Kontrol ve Biyogvenlik'' konulu toplant ve e簨tim dzenledi.
Tarmda su tasarrufu toprak kaybn 霵lyor
Dnya Su Gn etkinlikleri kapsamnda Kastamonu'da ''Kuru Tarm Alanlarnda Su Hasad'' konferans dzenlendi. Konferansta tarmda sulama ve su tasarrufu ile ilgili 霵emli bilgiler verildi.
GDO denetimleri sryor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, GDO tartmalaryla ilgili bir a踦klama yapt. ネlik, 112 GDO'lu rnn 105'inin ithalat aamasnda tespit edildi簨ni ve bu rnlerin ithalatna izin verilmedi簨ni s騽ledi.
''Uluslararas Tarm Şehirleri Toplants''
Konya'da dzenlenen Uluslararas Tarm Şehirleri Toplants, 9 lkeden 29 belediye bakan ve bykel蓾lerini bir araya getirdi.
Konya Uluslararas Tarm Fuar a踦ld
Trkiye'de tarm sekt顤nn en byk fuar olan Konya Tarm Fuar'nn a踦ln Babakan Yardmcs Tu繢ul Trke yapt.
Tm yurtta Nevruz enli簨
Her yl 21 Mart'ta baharn geliini, do簜nn uyann temsil eden Nevruz, tm yurtta oldu繠 gibi Karsta da kutland.
Co繢afi iaret potansiyelimiz 2 bin 500
Trk Patent ve Marka Kurumunda dzenlenen ''1.Ulusal Co繢afi 毼aretler Bulumas'' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 畤l'nn katlmyla ger蔒kleti.
Animall Antalya danma kurulu topland
Ekim aynda Antalya'da dzenlenecek olan Trkiye'nin en byk hayvanclk fuarnn danma kurulu toplants Ankara'da yapld.
Ortaokulda mantardan sosyal sorumluluk projesi
Hatay'n D顤tyol il蔒sinde ortaokul 瓘rencileri, hazrladklar sosyal sorumluluk projesi kapsamnda, ihtiya sahibi arkadalarna destek i蓾n okulun bodrum katnda mantar yetitiriyor.
毼 adam ile o簰a蹥n sra d dostlu繠
Bartn'da 25 yldr ticaretle u繢aan Mehmet Bulut'un ''Fstk'' isimli ke蓾 yavrusuyla kurdu繠 dostluk, g顤enlerin dikkatini 蔒kiyor.
Elaz'da gvenilir gdaya sertifika
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞nce yaplan kontrol, denetim ve incelemeler sonucu belirlenen artlarda yeterli puan alan iletmelere bordo-beyaz bayrak ve sertifika verildi.
Şehrin grisinden uzak temiz hava
Giriimci bir kadnn balatt蹥 proje kapsamnda ehrin kalabal蹥ndan ve grili簨nden sklan aileler Bilecik'in G闤pazar il蔒sinin Kurunlu k騽ne geliyor.
Rakya yerli anason art
Alkoll i蔝ilere ilikin dzenlemede yaplan de簨ikli簟 g顤e rakda bundan sonra sadece Trkiye'de yetien anason tohumu kullanlabilecek
''Brokratlar olta atyor'' etkinli簨
Elaz'da bulunan Keban Nehri Frat K鞿rs'nde amat顤 balk踦l簜 驆endirilmesi adna etkinlik dzenlendi.
Trk Trakt顤, yerli TR5 serisini 蓾ft蓾lerle buluturuyor
Trk Trakt顤, yeni nesil, yerli trakt顤lerini 蓾ft蓾lerle buluturuyor. Trk Trakt顤 Sattan Sorumlu Genel Mdr Yardmcs 戠fan 畤demir, Konya Fuarnda g顤cye 踦kacak yeni trakt顤leri basn mensuplarna tantt.
''Rus rnleriyle ilgili kstlama s驆 konusu de簨l''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Rusya ile baz tarm rnleri konusunda yaanan kstlama ile ilgili a踦klamalar yapt. ネlik, ''B騽le bir yasaklama s驆 konusu olamaz, hukuki de簨l'' dedi.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
''72 bin fndk reticisi rnn sigortalad''
Trkiye genelinde yaklak 72 bin fndk reticisinin, zirai don riskine kar Tarm Sigortalar Havuzu'na bavurarak bah蔒lerini sigortalatt蹥 bildirildi.
Organik retime destek sryor
Tarmsal Etkinlikler
Milli Tarm Bulumalar - Adana
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
Programlar
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Gen giriimcilerin merakla bekledi簨 hibe destekleri i蓾n geri saym balad. Kimler destekten faydalanabilecek, ka kiiye ne kadar hibe deste簨 sa簰anacak, bavurular nereye ve ne zaman yaplacak?
Hayvanclkta yeni d霵em
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Hayvanclkta yeni d霵em
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015