TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
プcuklara 'Balk Ekmek Şenli簨'
プcuklara balk yemeyi sevdirmek amacyla Sokullu Mehmet Paa 愮kokulu'nda dzenlenen 'Balk Ekmek Şenli簨' renkli g顤ntlere sahne oldu. 'Balkla Byyorum' etkinli簨nin tm Trkiyede yaygnlatrlmas hedefleniyor.
''Yurtdndan 闤 bykba hayvan getirildi簨'' iddialar
搐mir Veteriner Hekimleri Odas Bakan G闥han 畤demir, ''yurtdndan Trkiye'ye 闤 bykba hayvan getirildi簨'' iddialarnn ger蔒簨 yanstmad蹥 belirterek, ''Teknik anlamda da bu mmkn de簨ldir'' dedi.
Bakan Faruk ネlik'ten organik 蓷y a踦klamas
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 蓷yda organik retim ile ilgili Bakanlk bnyesinde yo繠n 蓷lmalarnn oldu繠nu belirterek, ''2018'de btn 蓷y alanlarndaki retim organik olacak'' dedi.
Tarm ve gdada d ticaret artt
Trkiye Ziraat Odalar Birli簨 (TZOB) Genel Bakan Şemsi Bayraktar, tarm ve gda ihracatnn Ocak aynda ge蔒n yla g顤e art g飉terdi簨ni bildirdi.
Ankaral k踙kba yetitiricilerine destek
Ankara Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 k踙kba hayvan slah yapan 162 yetitiriciye yaklak 2,3 milyon destek sa簰ad.
Kahramanmara'n gen 蓾ft蓾leri
Kahramanmara 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdr 愫san Emiralio簰u, ''Gen パft蓾 Projesi''nden faydalanan reticileri ziyaret etti. パft蓾ler aldklar destekten dolay memnuniyetlerini belirtti.
Denizli tarm fuarna yo繠n ilgi
13. Ege Tarm, Sera ve Hayvanclk Fuar, sekt顤 temsilcilerini bir araya getirdi.
Erciyes'in eteklerinde ylk atlarna yo繠n ilgi
Kayseri'de, Erciyes Da蹥'nn eteklerinde sahipsiz dolaan Ylk atlar hem Kayseri hem de Trkiye'nin di簟r illerinden byk ilgi g顤yor.
Halfeti'nin karagl Şanlurfa seralarnda yetiecek
Dnyada sadece Halfeti il蔒sinde yetien ancak ekolojik de簨iklikler nedeniyle retimi durma noktasna gelen karagl, Şanlurfa'daki seralarda retilip, dnya pazarna sunulacak.
Fuara ilgi yo繠n
Bal ve Ar 鈜nleri Fuar 酨tanbul'da a踦ld. プk sayda bal ve bal rnleri, arc malzemelerinin tantld蹥 fuara ilgi yo繠n.
Trkiye Yzde 6,3'nn 鈜etimini Ger蔒kletiriyor
Trkiye Ziraat Odalar Birli簨 (TZOB) Genel Bakan 溳msi Bayraktar, "ta 蔒kirdekliler" olarak adlandrlan ve ekonomik a踦dan 霵em arz eden meyvelerden kays, kiraz, vine, eftali ve eri簨n lke ekonomisine 5,6 milyar lira brakt蹥n bildirdi.
Co繢afi 毼aret Tescili 楁in ドlma Balad
Mu簰a Ticaret ve Sanayi Odasnn (MUTSO), Dat蓷'nn nl nurlu bademinin co繢afi iaret tescili i蓾n Trk Patent Enstitsne yapt蹥 bavurusu kabul edildi, co繢afi iaret tescili i蓾n 蓷lma balatld.
Fndk dip srgn temizli簨nde yeni y霵tem
T軮嵨AK-19 Mays 鈆iversitesi i birli簨 ile yrtlen ''Fndk Dip Srgn Temizli簨nde Yeni Bir Y霵tem: Azotlu ⑷zelti Uygulamas'' isimli projenin tantm yapld.
Hobi olarak balad蹥 yetitiricili簨 ticarete 蔒virdi
Hobi olarak balad imdi ise 楁 Anadolu B闤gesi'ne yetecek kadar mantar retmeyi hedefliyor. 2013 ylnda 10 metrekare alanda hobi olarak istiridye mantar yetitiricili簨ne balayan retici Metin Dalkl, istiridye mantar retiminde her ge蔒n gn kendini gelitirmeye devam ediyor.
''Kaz Kazan'' projesiyle yeni hayatna balad
酨tanbul'dan einin k騽ne tanan Esra 畤din, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'ndan ald蹥 destekle kendi iinin patronu oldu.
3 dakikada 5 kilo domates yedi
Antalya'nn Kumluca il蔒sinde ger蔒kletirilen ''domates'' temal Sarn Tepesi do簜 yryne vatandalar yo繠n ilgi g飉terdi. Yryn ardndan kadnlar ve 蔞cuklar arasnda dzenlenen ''domates yeme'' yarmas da renkli g顤ntlere sahne oldu.
Paris Uluslararas Tarm Fuar a踦ld
Tarm ve hayvan yetitiricili簨 alannda Avrupa'nn en byk fuarlarndan biri olan ''Paris Uluslararas Tarm Fuar'' a踦ld.
Hastal蹥n unutmak i蓾n 踦kt蹥 yolda giriimci oldu
Hatay'da yaayan Trkan Uzuno簰u 8 yl 霵ce kanser oldu繠nu 瓘rendi. Tatl bir tesadf sayesinde re蔒l yapmaya balayan Trkan Hanm bu sayede hastal蹥n yendi. Şimdi yapt蹥 re蔒lleri satarak para kazanyor.
Bakan ネlik a踦klad
パft蓾lere 2 milyar 118 milyon liralk destek 鐰emesine baland.
Aliyev- Bakan ネlik g顤mesi
Azerbaycan Cumhurbakan 愮ham Aliyev ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik Bak'de bir araya geldi.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Bakanlktan ''闤 hayvan getirildi'' iddialarna yant
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca, ''yurtdndan Trkiye'ye 闤 bykba hayvan getirildi簨'' iddialarnn ger蔒簨 yanstmad蹥 belirtilerek, ''Konu edilen hayvanlarn, acil kesim mevz
Faruk ネlik, ''300 ovay tarmsal sit alan ilan edece簨z''
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
''Trk Gda Kodeksi Gda Etiketleme ve Tketicileri Bilgilendirme Y霵etmeli簨'', Resmi Gazete'nin mkerrer saysnda yaymlanarak yrrl簟 girdi. Buna g顤e, gda etiketleri ve gda hakkndaki bilgile
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Zeytine ''Hayat'' geliyor
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015