TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
TMO'dan reticiye tam destek
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdr 酨mail Kemalo簰u, hububat alm ve fiyat politikalarndan, rekolte miktarna; reticinin merak etti簨 bir 蔞k konuya web tarm tv aracl蹥yla cevap verdi.
Tkanmayan drenaj borusu yapt
Giriimci Ruhi Topalhasan, byk ekonomik kayplara neden olan drenaj borularnda tkanma sorununun 霵ne ge蔂ek amacyla tkanmayan drenaj borusu retti.
''Mandalar Mutlu パft蓾ler Umutlu''
Samsun'da ''Mandalar Mutlu パft蓾ler Umutlu'' projesi kapsamnda 蔒itli il蔒lerde, Damzlk Manda Yetitiriciler Birli簨'ne ye 蓾ft蓾ler ve projede g顤ev alan teknik personel ile teknik gezi dzenlendi.
Sertifikal patateste hasat kontrolleri tamam
Kayseri'de sertifikal tohumluk patates retiminde hasat kontrolleri yapld.
Her derde deva yalanc i簠e
Dnyann farkl lkelerinde yalanmaya kar kremi retilen ve 蔞k yksek oranlarda A, C ve E vitamini i蔒ri簨ne sahip ''yalanc i簠e'', Erzurum'un Uzundere il蔒sindeki kadnlar tarafndan da簰ardan toplanarak marmelata d霵trlyor.
Yeni bamya 蔒itleri tantld
Dzce'de yeni bamya 蔒itlerinin yaygnlatrlmas yaym projesi kapsamnda, K鞿rba 珵er Efendi K騽'nde Mesut K飉e isimli 蓾ft蓾nin bah蔒sinde tarla gn ger蔒kletirildi.
Yeni e簨tim - 瓘retim ylnn ilk stleri ubat 2017'de da蹥tlacak
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, okul st da蹥tmnn 2016 - 2017 e簨tim 瓘retim d霵eminde de devam edece簨ni; ilk stlerin 瓘rencilere, 6 ubatta verilece簨ni s騽ledi.
愯eg闤 Tarm Fuar kaplarn ziyaret蓾lere a蓨
Bursa'nn 愯eg闤 il蔒sinde bu yl 5'incisi dzenlenen 愯eg闤 Tarm Fuar (嵣TARF) t顤enle a踦ld.
Trkiye'nin kabak 蔒kirde簨nin yzde 38'i Kayseri'den
Trkiye'nin kabak 蔒kirde簨 ihtiyacnn yzde 38'ini karlayan Kayseri'de 蔒rezlik kabak hasad balad.
691 D霵m arazide 500 蓾ft蓾 hkml bulunacak
Adana'da a踦k tarm cezaevi olmas i蓾n Adalet Bakanl蹥na devredilen ancak 22 yldr baz vatandalarca izinsiz ekilde kullanlan 2 bin 128 d霵m alan boaltlrken, arazinin 691 d霵mne 500 "蓾ft蓾 hkml"nn bulunaca蹥 Trkiye'nin en byk sulu tarm a踦k ceza infaz kurumu yaplacak.
Manisa'da kuru zm almlaryla fiyatlarda ykselme oldu
Manisa'da kuru zm almlarna balanmasyla fiyatlarda ykseli yaand. Kentte dokuz numara zmn 3 liradan 3,35 liraya ykselmesi reticiyi sevindirdi.
Samsun'da 蔒ltik tarla gn yapld
Samsun Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 ve Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstits Mdrl蹞 ibirli簨 ile uygulanmakta olan "ネltik Yaym Projesi" kapsamnda 2016 yl 蔒it demonstrasyonlar ekili alanlarn temsilen, Terme Ziraat Odas Bakanl蹥 ibirli簨 ve katklaryla, Tarla Gn etkinli簨 ger蔒kletirildi.
Kayseri 愮 Mdr'nden Kayseri tarmyla ilgili 霵emli bilgiler
Kayseri 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdr 畤kan Kayacan, Kayseri Televizyonunda katld蹥 canl yaynda Kayseri tarmyla ilgili 霵emli bilgiler verdi. Kayseri'nin tarm arazisinin il arazisinin yaklak yzde 40'n oluturdu繠nu s騽leyen Kayacan, 596 bin hektar alann ekilebildi簨ni ifade etti.
Erciyes'te siyah goji berry retimi
30 yldr orman mhendisli簨 yapan Zafer Atilla, Erciyes Da蹥'nn eteklerindeki bin 350 rakml Becen Ba簰ar'nda siyah goji berry retimi yapyor. Bu bitki, 蓾kolata, do簜l gda, organik maske ve sa boyasnda kullanlyor.
Balkesir'de 蔒ltik bereketi yaanyor
Trkiye'de pirin retiminin 霵emli merkezlerinden Balkesir'in Manyas ve G霵en il蔒lerinde hasadna balanan 蔒ltikte yksek rekolte, reticilerin yzn gldrd.
Milli Tarm Projesi hayata ge蓾yor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 2017'de Milli Tarm Projesi'ne ge蓾lece簨ni ifade ederek, ''2017-2018 ylnda artk retici neyi, ne zaman, nasl ekece簨ni ve ne imkan elde edece簨ni de bilen bir noktaya gelmi olacak, yaygn bir e簨tim faaliyetini Trkiye sathnda ger蔒kletirece簨z'' dedi.
''Mucize bitki'' toprakla bulutu
Karabk'n Safranbolu il蔒sinde safran bitkisinin ekimini yapan 蓾ft蓾ler, hasat zamann sabrszlkla bekliyor.
Gndz tarlada akam derste
Amasya'nn Gmhack騽 il蔒sinde gndzleri patates ve so簜n tarlalarnda 蓷lan mevsimlik tarm i蓾leri, akamlar da Halk E簨tim Merkezi tarafndan a踦lan okuma yazma kursuna katlyor.
Tarladan sofraya zorlu bamya serveni
Anadolu mutfa蹥nn vazge蓾lmez lezzetleri arasnda yer alan 蓾蔒k bamyas, tarladan sofraya adeta binbir zahmetle geliyor.
''Lavantamz 蔞k kymetli''
Son yllarda lkemizde ekimi artan lavanta, di簟r lkelere oranla hem daha kaliteli hem de tbbi a踦dan 蔞k faydal olmas sebebiyle tercih ediliyor.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Su rnleri av sezonu 1 Eyll itibariyle a踦ld. Balk踦lar bu yl da yine geleneksel olarak Vira Bismillah diyerek milyonlarca insan denizin o muhteem tatlaryla buluturmak i蓾n mesaiye
''Hayvan varl蹥mzla ilgili hi蓫ir sorun yok''
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad. Alper, bayram 霵cesi otellere 7 bin 88, rest
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015