TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Kahramanmara'ta biyoteknik mcadele y霵temleri yaygnlayor
Kahramanmara'ta pestisit kalnts olmayan 蔒vre ve insan sa簰蹥na duyarl bir retim modeline ge蓾lmesi i蓾n 蓷lmalar yaplyor. 溳hirde bu kapsamda a踦k alanda domates yetitiricili簨nde biyoteknik mcadele y霵temleri baar ile uygulanyor.
Karadenizli kadn 蓾ft蓾leri Fransa heyecan sard
Toplumsal Kalknma Projesi kapsamnda Ordulu kadn 蓾ft蓾ler ekim aynda Fransa'ya gidecek.
Kurban Bayramnda Erzurumlu besicilerin yz glecek
Mera hayvancl蹥nn yaygn oldu繠 Erzurum'daki besiciler, lkenin kurbanlk ihtiyacnn byk bir b闤mn karlamay hedefliyor.
Denizli'de zm tevik yarmas
Denizli'nin Buldan il蔒sinde 21. Buldan - Yenicekent Tripolis Kltr ve Turfanda ネkirdeksiz Sultaniye 閌m Festivali kapsamnda ''閌m Tevik Yarmas'' yapld.
Kayseri'de iyi tarm uygulamalar 蓷lmalar sryor
鈜etimin her aamasnda aktif bir rol alan Kayseri 愮 Mdrl蹞 tarafndan iyi tarm uygulama alanlarndan biri olan Yeilhisar 愮蔒sinde faaliyet g飉teren Naci Gl'e ait elma bah蔒sinde ve ila depo alanlarnda denetimler ger蔒kletirildi.
Avrupa ve Ortado繠 Trk kirazna doyacak
Yksek rakm nedeniyle Trkiye'de kiraz hasadnn en ge yapld蹥 Konya'nn Hadim ve Takent il蔒sinde retilen, yzde 90' bir蔞k Avrupa ve Ortado繠 lkesine ihra edilen ''Trk Kiraz''nda hasat tamamland.
Kurbanlk hayvan says yeterli
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Hayvanclk Genel Mdr Yardmcs Burhan Demirok, Kurban Bayram 霵cesi kurbanlk hayvan sknts bulunmad蹥n belirterek bykba ve k踙kba hayvan saysnn yeterli oldu繠nu s騽ledi.
Kayseri'de bir baar 騽ks
Kayseri'nin Pnarba 愮蔒si 愯li顤en Mahallesi'ndeki hayvan yetitiricileri mera hayvancl蹥na ivme kazandryor.
Trabzon'da yeni tesis fndk bah蔒lerinde dallar meyveye durdu
Trabzon'un Yomra 愮蔒si 愲isu Mahallesi'nde yeni tesis edilen fndk bah蔒sinde tarla gn dzenlendi.
Tescilli patlcann rekoltesinde yzde 100 art
Co繢afi iarete sahip olan Yamula patlcannn rekoltesi bu yl ge蔒n yla oranla yzde 100 artarak 500 tonu at.
Bakan Faruk ネlik E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi'ni ziyaret etti
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik E簨tim, Yaym ve Yaynlar Dairesi'ne srpriz bir ziyarette bulundu. Burada Daire Bakan Şevket Barca ile bir araya gelen Bakan ネlik yaplan 蓷lmalar hakknda bilgi ald.
22. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali
Trkiye'de co繢afi iaret belgesine sahip biberden biri olan Kale Biberi'nin tantm i蓾n dzenlenen 22. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali balad.
Burdur'da lavanta bal retimi balad
Burdur'da srdrlen Lisinia Do簜 Projesi kapsamnda ''lavanta bal'' retimine baland.
100 milyon patlcan, 80 milyon biber kurutuluyor
Yaz sebzelerini do簜l y霵temlerle kurutarak yazn lezzetini ka tayan Gaziantep'in O繠zeli il蔒sinde ylda 100 milyon patlcan, 80 milyon biber, 40 milyon da kabak ve acur kurutuluyor.
Adana'da msr reticisinin yz glyor
ポkurova'nn 霵emli tarm merkezlerinden Adana'da bu yl msrda 1 milyon 200 bin ton rekolte bekleniyor.
Kayseri'de yerli rn 蔒itleri slah 蓷lmalar
Kayseri 愮 Mdrl蹞, yok olma tehlikesiyle kar karya kalan ehre 驆g yerli rn 蔒itlerinin tespiti yaplarak retimlerinin artrlmas amacyla, Erciyes 鈆iversitesi'yle koordineli faaliyetlere balad. Bu rnlerin slah 蓷lmalarnn hzla yaplabilmesi i蓾n yrtlen faaliyetlere hz verildi.
''Topatan Kavun ve Bamya Festivali''
Silivri'de dzenlenen Topatan Kavun ve Bamya Festivali kapsamnda en iyi rn yarmas ve 鐰l t顤eni ger蔒kletirildi.
Mu'ta, kavun ve karpuzlarn hasadna baland
Mu'ta, ehre ekonomik anlamda byk katks olan kavun ve karpuzlarn hasadna baland.
Kayseri'de biyolojik mcadele b鐼e簨 retilecek
Kayseri 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 tarafndan Orta Anadolu Kalknma Ajans destekli olarak, 蓾ft蓾lerde ''Her B鐼ek Zararl De簨ldir'' bilincinin oluturulmas amacyla 10-12 A繠stos tarihlerinde ''Biyolojik Ve Biyoteknik Mcadele'' konulu e簨tim toplants dzenlendi.
Damlama sulama sistemiyle 蓾lek yetitiriyorlar
Bakale Kaymakaml蹥 Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakfnca (SYDV) hazrlanarak 蓾ft蓾lere teslim edilen 蓾lek bah蔒lerindeki rnlerin hasadna baland.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
T媐EM tohumluk fiyatlarn a踦klad
Tarm 毼letmeleri Genel Mdr Mehmet Taan, I. Grup ekmeklik bu簠ay tohumlu繠nun kilogram fiyatnn 132 kuru, II. Grup ekmeklik bu簠ay tohumlu繠nun kilogram fiyatnn ise 131 kuru olarak
F嵞KOB嵬L尟'te hedef 20 bin ton alm
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Gda Kntrl. ve Lab. Daire Bk. Neslihan Alper ile Gda 毼l.ve Kodeks Daire Bk Selman Ayaz A dan Z'ye gdaya dair sorular cevaplad
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015