TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Buza蹥larn 霵ce st sonra 蓾kolatayla besliyor
Aydn'n 愯cirliova il蔒sinde yetitirdi簨 "Doruk" isimli damzlk s蹥r ampiyon yapp 22 bin liraya satan niversite 瓘rencisi, ayn rktan 踙z buza蹥y da yetitirip ampiyon yapmak istiyor.
78 proje hibe deste簨 almaya hak kazand
Mu簰a'da Krsal Kalknmay Yatrmlarn Desteklenmesi Program kapsamnda ger蔒kletiren ekonomik yatrmlar, hibe s驆lemesi bilgilendirme toplants yapld.
Kayserili 蓾ft蓾lere uygulamal e簨tim verildi
Kayseri 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 teknik personeli tarafndan reticilere ceviz as hakknda bilgi verdi.
Fndk reticilerine ek gelir
Avrupa lkeleri bata olmak zere, bir蔞k lkeye ihra edilen "Karadeniz kardeleni so簜n" Giresunlu baz fndk reticileri i蓾n ek gelir kayna蹥 oldu.
ドnakkale'de 霵emli toplant
ドnakkale 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 tarafndan Kumkale K騽nde "Tarmda Suyun Etkin ve Verimli Kullanm" konulu bir toplant dzenlendi.
Krsal kalknma destekleri
Antalya'da krsal kalknma destekleri kapsamnda tarma dayal yatrmlarn 11. Etap hibe s驆lemesi 霵cesi bilgilendirme toplants yapld.
Fndk reticilerinde ''TMO'' memnuniyeti
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fndk alm yapacak olmas piyasay olumlu etkiledi. 鈜etici Bakan Faruk ネlik'in a踦klad蹥 fiyattan memnun.
Fndkta klleme mcadelesi
Giresun'un Tirebolu il蔒sindeki reticiler, klleme hastal蹥na kar pulvarizat顤lerle mcadeleye balad.
Makineyle koyun krkm eleman yetitirilecek
Malatya 愮i Damzlk Koyun ve Ke蓾 Yetitiricileri Birli簨, makineyle koyun krkm yapacak eleman yetitirmek zere kurs dzenledi.
Organik 蓷y tarm yaygnlayor
ォYKUR Genel Mdr 慆dat Stlo簰u, organik 蓷y tarmnn b闤ge i蓾n 蔞k 霵emli oldu繠nu, gelecek yl btn b闤gede uygulanaca蹥n bildirdi.
ドmar sepetinden ''civciv'' 踦karyor
Bartn'da yaayan emekli i蓾 Sezgin Savakan, plastik 蓷mar sepetlerini kulu蔝a dzene簨ne d霵trerek evinde yumurtalardan civciv 踦karp yetitiriyor.
TMO fndk almna pazartesi gn balayacak
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, TMO'nun 24 Nisan Pazartesi gnnden itibaren fndk almna balayaca蹥n bildirdi.
Hayvan ithalat decek
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Mstear Nusret Yazc, yeni politikalarla hayvan ithalatn dreceklerini kaydetti.
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Fas Fuar'nda
Afrika Ktas'nn en byk tarm fuarna Trkiye bu yl ilk kez katlyor.
Kum midyeleri Karadeniz'den Avrupa'ya gidiyor
戣alya ve 酨panya'da yiyecek soslarnn hazrlanmasnda kullanlan kum midyesi, Kastamonu sahillerinden 踦kyor, Avrupa'ya ihra ediliyor.
Jeotermal serada ders
Van'da ziraat fakltesi 瓘rencileri, ドldran il蔒sindeki jeotermal su kaynaklaryla stlan seralarda yetitirilen domatesleri ve retim ekillerini yerinde inceleyerek ders yapt.
酨tanbul'da lale devri
12. 酨tanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki a踦ln 酨tanbul Bykehir Belediye Bakan Kadir Topba ger蔒kletirdi.
Fide dikim makinesi retti
Kahramanmaral bir giriimci yzde yz yerli sermaye ile fide dikim makinesi retti. Trk mhendislerin dizayn olan makine 蓾ft蓾nin iini kolaylatracak.
Mavi yzge蔮i orkinos avcl蹥na dzenleme
Mavi yzge蔮i orkinos avcl蹥 ile bu avcl蹥 yapacak gemilere ilikin usul ve esaslar belirlendi.
Seraclk paneli
Fethiye'de dzenlenen Agritech Tarm, Hayvanclk, Seraclk, Gda 愫tisas Fuar'nda yaplan panelde seraclk konusunda fikir alveriinde bulunuldu.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Toprak yapsna uygun gbre kullanm 霵emli
Organik gbre retimi ve kullanmnn yaygnlamas, Milli Tarm Projesinin 霵emli balklarndan biri. Tarmda organik gbreye ge蓾 sreci nasl olacak, lkemizde organik gbre kullanm n
Av sezonu sona erdi
Tarmsal Etkinlikler
AGRITEQ 2017
AGRITEQ 2017 Detaylar
Milli Tarm Bulumalar - Adana
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Programlar
Trkiye'de organik gbre kullanm yaygnlayor
Organik gbre retimi ve kullanmnn yaygnlamas, Milli Tarm Projesinin 霵emli balklarndan biri. Tarmda organik gbreye ge蓾 sreci nasl olacak, lkemizde organik gbre kullanm ne kadar ya
Krsal kalknmaya destek
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Trkiye'de organik gbre kullanm yaygnlayor
Krsal kalknmaya destek
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015