TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
紨rencilerin yemeklerini hazrlyorlar
Zonguldak'ta tamal sistemle e簨tim g顤en 2 bin 470 瓘rencinin yemekleri, ''Alapl プk Programl Lisesi Yiyecek 楁ecek B闤m'nde'' okuyan 瓘renciler tarafndan hazrlanyor.
Baba mesle簨 bastonculu簜 devam ediyor
Ordu'da baba mesle簨ni srdren baston ustas Mehmet Tark Ak蓷y, at闤ye olarak kulland蹥 eski evinde ve bah蔒sinde, el eme簨 baston retimi yapyor.
Projeler Bakanlk deste簨yle hayat buluyor
Kahramanmara'ta iki giriimci Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn sa簰ad蹥 destekle hayallerini ger蔒kletirme imkan buldu.
戣alyan 蓾mi tohumu da蹥tld
Bitkisel 鈜etimi Gelitirme Projesi kapsamnda 戣alyan 蓾mi, di簟r adyla stotu yetitiricili簨, balatlan projeyle ドnakkale'de yaygnlayor.
I簠r'da pamuk sevinci
I簠r Ovas'nda 28 yl aradan sonra tekrar pamuk yetitirilmeye baland.
Meyvenin alasna festival
''Meyvenin Alas, G闥sun'un Elmas'' temasyla 5. Geleneksel Elma Festivali, Kahramanmara'ta dzenlendi.
Ptrak otu biyodizel olacak
Konya'da bir ziraat mhendisi, 蓾ft蓾nin tarlasnda g顤mek istemedi簨 yabanc ot olarak bilinen ptrak otundan ham ya elde etti.
Şap hastal蹥 kontrol altnda
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Trakya'dan sonra, Bat Karadeniz, Gney Marmara, Bat Akdeniz ve Ege b闤gesinin de ap hastal蹥ndan ari hale getirilmesi i蓾n harekete ge蓨i.
Kekikten ifa 踦kt
Kahramanmara'ta, 11 yllk bilimsel 蓷lma sonucu ile antibiyotiklere diren g飉teren bakterilerin direncini krmada etkili olan thymol ve cavracrol maddeleri yksek oranda tespit edildi.
Trkiye'nin bal kimli簨 踦kyor
Trkiye Ar Yetitiricileri Merkez Birli簨, baln retici tarafndan daha kaliteli ekilde retilmesi, tketicinin de bu rne duydu繠 gvenin artmas i蓾n ''bal kimli簨'' 蓷lmas balatt.
Trkiye hahata dnyann en by蹞
Trkiye haha retim alannn bykl蹞 ve ilendi簨 fabrikann kapasitesiyle dnyada ilk srada yer alyor. Hahan lkemize 100 ila 120 milyon dolar katk sa簰ad蹥n ve dnya morfin ihtiyacnn yzde 25'ini Trkiye'nin karlad蹥n s騽leyen TMO Genel Mdr 酨mail Kemalo簰u reticiden morfin de簟ri yksek tohumlar kullanmasn istedi.
3 yandaki kivinin hasad yapld
Kivinin gelecek vaat eden bir meyve olmas Kahramanmaral 蓾ft蓾yi bu meyveye y霵eltiyor.
Seralarda i蓾ydi ''gen 蓾ft蓾'' oldu
Ailesine katk sa簰amak i蓾n 7 yl boyunca Antalya'daki seralarda 蓷lan tarm i蓾si, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn ''Gen パft蓾'' projesi sayesinde hayalini kurdu繠 seraya kavutu.
Mara'tan 15 lkeye balk ihracat
Denize kys olmayan Kahramanmara'tan 15 lkeye balk ihracat ger蔒kleiyor.
Adyamanl 蓾ft蓾lerin yz biberle gld
Adyaman'da ttne getirilen kota nedeniyle alternatif rn arayna giren 蓾ft蓾ler, 4 yl 霵ce ekmeye baladklar biberden bu yl 19 bin ton rn elde etti.
Gen 蓾ft蓾lere destek sryor
Mu簰a'nn Seydikemer 愮蔒sinde gen 蓾ft蓾lere hayvanlar t顤enle teslim edildi.
Safran reticisinin yzn gldrd
Karabk'n Safranbolu 愮蔒si ile 驆deleen ve kilogram ortalama 20 bin liradan alc bulan safran, gneli havann etkisiyle 10 gn erken 蓾蔒k a踦nca reticisini sevindirdi.
Gen 蓾ft蓾lerin projelerine ''30 bin lira''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan balatlan ''Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi'' program Giresun'da etkin bir ekilde uygulanyor.
Diyarbakrl 蓾ft蓾ye cretsiz sertifikal tohum
Diyarbakr 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 aracl蹥yla sertifikal tohum retimi yapan firmalardan 37 蓾ft蓾ye cretsiz bu簠ay tohumu verildi.
Yeil Masa ドnkr'da balad
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn il mdrlklerinde balatt蹥 ''Yeil Masa'' uygulamas, ドnkr'da hizmet vermeye balad.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
''Kadn パft蓾ler Yaryor'' un Antalya finali yapld
Kadn パft蓾ler Yaryor Bilgi ve Kltr Yarmas'nn ''Antalya 愮 Finali'' EXPO 2016 Antalya'da yapld.
Gda gvenli簨ne kaliteli mazotla destek
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Tarmda iletiimin anahtar: ''Yeil Masa''
TMO'dan reticiye tam destek
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Tarmda iletiimin anahtar: ''Yeil Masa''
TMO'dan reticiye tam destek
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015