TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Haksz kazan sa簰ayanlarla ilgili 蓷lma yaplmal
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik: "Sanki gda enflasyonu, retenlerin oluturdu繠 bir tabloymu gibi baz 蔒vreler tarafndan takdim ediliyor. B騽le bir ey s驆 konusu de簨l"
AB Eletirme Projesi
Avrupa Birli簨 Eletirme Projesi Trkiye tarafndan Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 ile Estonya, Fransa ve Hollanda tarafndan ortak kurumlar arasnda ibirli簨ni i蔒riyor. Bu kapsamda Gda Tarm ve hayvanclk Bakanl蹥 toplant salonunda projenin a踦l toplants yapld.
Tarmsal rn ihracat ykseldi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Yardmcs Mehmet Dani, 2002 ylnda 3,2 milyar lira seviyesinde olan tarmsal rn ihracatnn 2015 itibaryla 16,8 milyar liraya ykseldi簨ni belirtti.
Yznc Yl 鈆iversitesi'nden 蓾ft蓾lere ders
Yznc Yl 鈆iversitesi ile Van Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 arasnda imzalanan protokolle ildeki 蓾ft蓾ler, alannda uzman 瓘retim yeleri tarafndan e簨tilecek.
Bir gen 蓾ft蓾 baars da Aksaray'dan
Şimdi bir baar 騽ksn getiriyoruz ekranlarnza. Bu da son gnlerde sk sk yaynlad蹥mz gen 蓾ft蓾 haberlerinden. Gen パft蓾 Projesi'ne bavurarak destek alan ve eiyle birlikte besicilik yapmaya balayan Aksarayl Nurgl Koca'nn 騽ks.
Tarmsal kalknmada byk adm
Bursa'da kadnlara byk bir pazar imkan sunacak olan ibirli簨 protokol imzalar atld.
TKDK deste簨yle kuruldu
Mu'ta Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu'nun deste簨yle kurulan st ileme tesisi retimini artrmay hedefliyor.
Bu簠ayda sigorta konuuldu
ドnakkale'de ''Bu簠ay 鈜nnde 愮蔒 Bazl Kuraklk Verim Sigortas'' ve 2017 ylnda tarm sigortalarndaki yenilikler konusunda bilgilendirme toplants yapld.
ポkurova'da pamuk retimi yeniden canlanacak
Milli Tarm Projesi, Adana'nn beyaz altn pamu繠 yeniden eski gnlerine kavuturacak.
パft蓾ye '' 愮蔒 Bazl Verim Sigortas''
Kayseri'de, ''愮蔒 Bazl Verim Sigortas'' konulu bilgilendirme toplants yapld.
Bakan ネlik'ten palm ya蹥 a踦klamas
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik son gnlerde 蔒itli basn yayn organlarnda palm ya蹥yla ilgili olarak yer alan iddialara y霵elik bir a踦klama yapt.
Veteriner sertifikasnda dzenleme
Canl hayvan ve hayvansal rnlerin ithalatnda kullanlacak veteriner sa簰k sertifikalarnn standart modellerinin belirlenmesine ilikin dzenlemenin yrrlk tarihi 1 yl uzatld.
Kota 2 bin kilogram
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn, Tbbi Slk 2017 Yl 愫ra Kotasnn Tahsisi Hakknda Tebli簨, Resmi Gazete'de yaymland. Buna g顤e do簜dan toplanacak tbbi sl蹞n ihracat kota miktar 2 bin kilogram oldu.
Trk akademisyenden fenolsz gbre
Prof. Dr. Salih Zeki Yldz, fenol maddesi i蔒rmeyen do簜l yerli mikro besin gbresi imal etti.
搐mir'de gda denetimi
搐mir Gda Tarm ve Hayvanclk Mdr Ahmet Gldal, 搐mir'in en fazla gda denetimi yaplan ikinci kent oldu繠nu s騽ledi.
''Tarm 紨retimi'nin 171. Yl''
Trkiye'de tarm 瓘retiminin 171. Yl sebebiyle Dzce'de bir kutlama program ger蔒kletirildi.
Tedavileri yaplan karacalar do簜da
Ordu'da yaral halde bulunan 3 karacann tedavisi tamamland.
''Trkiye dnyaya insanlk dersi veriyor''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Trkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨 (Tarm Kredi) Genel Mdrl蹞'nde dzenlenen ''Halep'e Yardm Kampanyas'' t顤enine katld. ネlik, ''Birileri Suriye'de yaananlara menfaat g驆yle bakyor, baz uluslararas kurulular da 闤leri saymakla megul ama biz Trkiye olarak, btn dnyaya bu sre蓨e insanlk dersi verdik, ders vermeye de devam edece簨z'' dedi.
''鈜eten Mu簰a Ortak Akl Toplants''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan dzenlenen ''鈜eten Mu簰a Ortak Akl Toplants'nda'' Bakanlk yetkilileri reticilerle bir araya gelerek sorunlar dinledi.
Gen 蓾ft蓾lerin baars
Şanlurfa'da 蓾ft蓾likle u繢aan Ahmet ile Aye Burcu Aybek kardeler, Gen パft蓾 Projesi kapsamnda aldklar hibeyle yetitirdikleri kazlar Trkiye'nin d顤t bir yanna satmaya balad.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
''GAP'n merkezinde'' zeytin ata蹥
FAO, Dnya Bankas ile Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 i birli簨yle 溍nlurfa'da bir milyon zeytin fidan dikilecek.
Tohumda ihracat rekoru Trkiye'de
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Mobil Gne Pili
Mobil gne pili, tarmda sulamadan paketlemeye kadar her aamada gerekli olan elektrik enerjisini kendisi sa簰yor, b騽lece hem lke ekonomisi hem de tarmla u繢aan 蓾ft蓾 tasarruf etmi oluyor. 毼t
⑷llemeye kar eylem plan
Haftada 4 kez bakliyat tketin
TARS嵱de yeni d霵em
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Mobil Gne Pili
⑷llemeye kar eylem plan
Haftada 4 kez bakliyat tketin
Kamu Spotlar
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015