TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Bakanlk
Gen パft蓾 Projesi yzleri gldryor
''Gen パft蓾 Projesi'' kapsamnda verilen destekler 蓾ft蓾lerin yzlerini gldryor.
Gen 蓾ft蓾lere destek sryor
Gmhane'de ''Gen パft蓾 Projesi'' kapsamnda hayvan deste簨nden faydalanma hakk kazanan 蓾ft蓾lere bykba hayvanlar teslim edildi.
''Mobil Gne Pili''
Mobil gne pili, tarmda sulamadan paketlemeye kadar her aamada gerekli olan elektrik enerjisini kendisi sa簰yor, b騽lece hem lke ekonomisi hem de tarmla u繢aan 蓾ft蓾 tasarruf etmi oluyor. 毼te bu 蔒vreye duyarl ve sa簰k a踦sndan da hi蓫ir riski olmayan Mobil Gne Pili Projesinin detaylarn Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr.Nevzat B嵬棰尟 WebTarm Tv'ye anlatt.
Aslan pay kadnlarn
Eskiehir'de ''Gen パft蓾 Hibe Program'' kapsamnda alnan desteklerde aslan pay kadnlarn oldu. Destek almay hak eden 143 蓾ft蓾nin 108'i kadn giriimcilerden olutu.
Kadn 蓾ft蓾lere destek sryor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca yrtlen proje kapsamnda, 7 kadn 蓾ft蓾ye 42 bykba hayvan hibe edildi.
04-01-2017 tarihinde, 18:13 saatinde eklendi
⑷llemeye kar eylem plan
Toprak ve Su Kaynaklar Aratrmalar Daire Bakan Dr. Blent S霵mez, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 olarak 踤llemeyi kontrol altnda tuttuklarn bildirdi. S霵mez, Bakanl蹥n ''Ulusal ⑷lleme
Gen 蓾ft蓾ler hayvanlarna kavutu
ドnakkale'de ''Gen パft蓾 Projesi'' kapsamnda hibe deste簨ne hak kazanan 蓾ft蓾lere hayvan da蹥tm yaplmaya baland.
Stte reglasyona devam
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ste mdahalenin 2017 ylnda da devam edece簨ni s騽ledi.
パft蓾ye dk faizli kredi
Ziraat Bankas ve Tarm Kredi Kooperatiflerince tarmsal retime y霵elik olarak 1 Ocak-31 Aralk 2017 tarihleri arasnda belirlenen st limit ve dk faiz oranlaryla yatrm ve iletme kredisi kulla
Tarm sigortasnda yeni d霵em
Tarm Sigortalar Havuzu tarafndan sigorta kapsamna alnacak prim deste簨 miktarlarnda 2017 ylnda hem kapsam hem de oransal olarak ciddi de簨iklikler olaca蹥 a踦kland.
''Hindi Yetitiricili簨 Projesi''
Mu 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞'nce yrtlen ''Hindi Yetitiricili簨 Projesi'' yo繠n ilgi g顤yor.
Diyarbakrl gen 蓾ft蓾lere hibe deste簨
Bismil'de Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Tarm Reformu Genel Mdrl蹞 tarafndan ''Krsal Kalknma Yatrmlar Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi'' kapsamnda 15 gen 蓾ft蓾ye hayvan yardm
''Sivas Gen パft蓾 Projesi''
Sivas'n Suehri il蔒sinde ''Gen パft蓾 Projesi'' kapsamnda 15 kiiye 90 dana verildi.
''Milli Tarmda Tohumculu繠n Rol ve Gelece簨'' 蓷ltay
Tohum Sanayicileri ve 鈜eticileri Alt Birli簨 tarafndan Antalya'daki bir otelde ger蔒kletirilen ''Milli Tarmda Tohumculu繠n Rol ve Gelece簨'' konulu 蓷ltaya Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faru
Anadolu Ajans'nn ''Yln Foto繢aflar'' oylamas
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Anadolu Ajans (AA) tarafndan dzenlenen ''Yln Foto繢aflar'' oylamasna katld.
ドnakkale'de deniz terkedilmi av ara蔮arndan temizleniyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, Balk踦lk ve Su 鈜nleri Genel Mdrl蹞 ドnakkale'nin Bozcaada ve G闥蔒ada il蔒leri 蔒vresinde ''Hayalet A'' diye tabir edilen denizlerde terkedilmi av ara蔮a
''Gen パft蓾 Hibe Destek Projesi''
Hatay'n D顤tyol il蔒sinde 28 yanda iki 蔞cuk annesi kadn ''Gen パft蓾 Hibe Destek Projesi'' kapsamnda hibe olarak ald蹥 40 koyunla aile bt蔒sine katk sa簰yor.
Haftada 4 kez bakliyat tketin
釿kemizde yaygn olarak tarm yaplan ancak yeterince tketilmeyen besin kayna蹥 kuru bakliyatlar.Bakliyatlarn tketimini artrmak amacyla hem Birlemi Milletler hem de Dnya Tarm ve Gda 琀gt
ネvreci Japon mhendisten 顤nek davran
Japonya Uluslararas 毼birli簨 Ajans ile Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 arasndaki i birli簨 蔒r蔒vesinde Giresun'da g顤ev yapan Ziraat Mhendisi Satomi, sahil kesimlerinde 蔒vre temizli簨 yapa
''酨lam 釿keleri Ortak Pazar ve Borsas Projesinin Tantm ve Gelitirilmesi ドltay''
''酨lam 釿keleri Ortak Pazar ve Borsas Projesinin Tantm ve Gelitirilmesi ドltay'' Ankara'da dzenleniyor. A踦l t顤enine katlan Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Yardmcs Mehmet Dani, 蓷l
''Fndkta Klleme ve Dalkranla Mcadele Paneli''
Fndk Aratrma Enstits ile Giresun 鈆iversitesi Fndk Aratrma ve Uygulama Merkezince dzenlenen panelde klleme hastal蹥 ve mcadele y霵temleri anlatld.
<< 琄ceki    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Mobil Gne Pili
⑷llemeye kar eylem plan
Haftada 4 kez bakliyat tketin
Kamu Spotlar
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015