TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Bakanlk
パft蓾nin bor蔮ar yaplandrlyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 蓾ft蓾nin bor蔮arnn yaplandrlaca蹥n belirterek, yatrm kredileri i蓾n ge蔒rlili簨 bulunan tarmsal cari faiz orannn yarsn reticinin, yarsnn da Hazine Mstearl蹥'nn karlayaca蹥n s騽ledi.
IFAD'da se蓾m heyecan
Trkiye'yi Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik'in temsil etti簨 Uluslararas Tarmsal Kalknma Fonu'nun bakanlk se蓾minin ilk tur oylamalar yapld.
Sulardaki kirlili簟 霵lem
Sularda tarmsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirlili簨ni 霵lemek veya azaltmak i蓾n 蓾ft蓾ler tarafndan uyulmas gereken usul ve esaslar dzenlendi.
Ceylanlar 40 yldr T媐EM koruyor
Ceylanpnar'n simgesi olan ''Gazella Gazella'' tr da ceylanlar, 40 yldr Tarm 毼letmeleri Genel Mdrl蹞'nn korumas altnda. 毼letme k aylarnda ceylanlar kendi retti簨 yemlerle besliyor.
Balk踦 gemileri takipte
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Balk踦lk ve Su 鈜nleri Genel Mdrl蹞, ka蓷k avlanmann 霵ne ge蔒cek bir uygulamaya imza att. Trk mhendislerinin gelitirdi簨 sistemle 12 metreden byk balk踦 gemileri adm adm izlenebilecek. Sistemin detaylarn ve Trkiye'deki balk踦lk hakkndaki pek 蔞k konuyu Balk踦lk ve Su 鈜nleri Genel Mdr Dr. Mustafa Altu Atalay anlatt.
09-02-2017 tarihinde, 16:35 saatinde eklendi
Faruk ネlik: ''Milletin ekme簨 ile kimse oynamasn''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ekmek tketimi konusunda yaplan a踦klamalar eletirerek, ''Milletin ekme簨 ile kimse oynamasn, ayp ediliyor'' dedi.
パ st vatandaa sa簰kl ulaacak
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 蓾 stle ilgili yeni dzenlemedeki ama蔮arnn sa簰kl gda ile tketiciyi buluturmak oldu繠nu s騽ledi.
S蹥r cinsi hayvan ithalatnda dzenleme
S蹥r cinsi hayvan ithalatlarnda uygulanacak teknik artlar, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn uygun g顤 ile ilgili kurum tarafndan belirlenecek.
Organik ドy Tarm Projesi
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'ndan uzman heyet, Trabzon'da ''Organik ドy Tarm'' projesinin uygulanaca蹥 alanlar inceledi.
Okul St projesi 6. ylnda
6. Ylna ulaan ''Okul St Projesi'' kapsamnda yeni e簨tim 瓘retim d霵eminde st da蹥tm bugn balad. 紨renciler stlerini, Gda Tarm ve Hayvanclk, Milli E簨tim ve Sa簰k Bakanlarnn elinden
Faruk ネlik'in Van ziyareti
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Van Erci ve Edremit Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 hizmet binalarnn a踦l ile Krsal Kalknma ve DAP Yatrmlar Hibe Programlar Da蹥tm T顤
Bakan ネlik: ''Kim terliyorsa, o kazanacak''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Van'da dzenlenen ''tarm'' konulu toplantda hibe programlar ve 蓾 st konusunda 霵emli a踦klamalarda bulundu. Bakan ネlik, ''Kim terliyorsa, teri ta
''Fndkta lisansl depoculu簜 ge蓾lecek''
Babakan Yardmcs Numan Kurtulmu, Ordu Valili簨'nde dzenlenen toplantda yapt蹥 konumada il genelinde planlanan yatrmlar hakknda da bilgi verdi.
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 蓷ts altnda faaliyetlerini yrten Risk De簟rlendirme Daire Bakanl蹥, lkemiz i蓾n stratejik g顤evleri yerine getiriyor. Daire Bakan Eken, bir eyin ''do簜l'' ol
パ st dzenlemesine destek
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca hazrlanan, sa簰kl ve gvenilir 蓾 stn tketiciye do繢udan arzna ilikin dzenlemeye retici birliklerinden destek geldi.
Trkiye - ネkya Tarm 毼 Forumu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Trkiye - ネkya Tarm 毼 Forumu'nda konutu. ネlik, ''Trkiye ile ネkya arasndaki ticaret hacmi 2006 ylnda 1 milyar dolar civarnda iken u anda 3 mily
Uslu toprak, usta ellerde 踤mle簟 d霵yor
Geleneksel y霵temlerin g蔮蹞nden dolay zamanla ekonomik de簟rini yitiren 踤mlek蓾lik, Elaz'da teknolojik makineler ile retim yaplan fabrikada yeniden hayat buldu.
Bakan ネlik a踦klad
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik 蓾 stn do繢udan arzna ilikin yapt蹥 a踦klamada 蓾 st satnn yasaklanmas gibi bir durumun kesinlikle s驆 konusu olmad蹥n s騽ledi.
Dnya Bu簠ay Stoklarnn 235 Milyon Tona Ulaacak
Bu簠ay ve msrda dnya stoklar artyor. Okan 鈆iversitesi Gda Mhendisli簨 B闤m Bakan Prof. Dr. M. Hikmet Boyaco簰u, Uluslararas Hububat Konseyi'nin (IGC) ocak ay raporunu de簟rlendirdi.
'Her 3 kiiden biri obez'
Sa簰k Bakan Recep Akda, Trkiye'de her 3 kiiden birinin obez oldu繠nu belirterek, obezite ile mcadelede di簟r bakanlk ve sekt顤lerle ortak hareket edilmesi gerekti簨ni vurgulad.
パ ste yeni dzenleme
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 蓾 st ile ilgili tebli tasla蹥na y霵elik basn toplants dzenledi. Buna g顤e 蓾 st sadece 蓾ftliklerden ve iletmelerden alnacak.
<< 琄ceki    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n haber@tarimtv.gov.tr adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015