TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
愮lerden
毼 adam ile o簰a蹥n sra d dostlu繠
Bartn'da 25 yldr ticaretle u繢aan Mehmet Bulut'un ''Fstk'' isimli ke蓾 yavrusuyla kurdu繠 dostluk, g顤enlerin dikkatini 蔒kiyor.
Elaz'da gvenilir gdaya sertifika
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞nce yaplan kontrol, denetim ve incelemeler sonucu belirlenen artlarda yeterli puan alan iletmelere bordo-beyaz bayrak ve sertifika verildi.
溳hrin grisinden uzak temiz hava
Giriimci bir kadnn balatt蹥 proje kapsamnda ehrin kalabal蹥ndan ve grili簨nden sklan aileler Bilecik'in G闤pazar il蔒sinin Kurunlu k騽ne geliyor.
''Brokratlar olta atyor'' etkinli簨
Elaz'da bulunan Keban Nehri Frat K鞿rs'nde amat顤 balk踦l簜 驆endirilmesi adna etkinlik dzenlendi.
Trk Trakt顤, yerli TR5 serisini 蓾ft蓾lerle buluturuyor
Trk Trakt顤, yeni nesil, yerli trakt顤lerini 蓾ft蓾lerle buluturuyor. Trk Trakt顤 Sattan Sorumlu Genel Mdr Yardmcs 戠fan 畤demir, Konya Fuarnda g顤cye 踦kacak yeni trakt顤leri basn mensuplarna tantt.
20-03-2017 tarihinde, 17:42 saatinde eklendi
''K踙kba Hayvan Etinin Yaygnlatrlmas'' program
Malatya 愮i Damzlk Koyun ve Ke蓾 Yetitiricileri Birli簨 tarafndan ''K踙kba Hayvan Etinin Yaygnlatrlmas'' program dzenlendi.
5 bin hektar alanda ss bitkisi retimi
Trkiye'de 蓾蔒k retebilecek b闤gelerdeki yeni arazilerin oluturulmas i蓾n de簟rlendirmeler yapld.
Fndk reticisi cevizle kazancn ikiye katlayacak
''Ceviz Yetitiricili簨 Gelitirme Projesi'' ile ceviz retiminin 4 bin tona 踦kartlmas hedefleniyor.
Mu簰a'da Tarm ve Hayvanclk Fuar a踦ld
Mu簰a'nn Milas il蔒sinde 8'incisi ger蔒kleen Gney Ege Uluslararas Gda, Tarm ve Hayvanclk Fuar a踦ld.
Cevizlerde 蔒it de簨tirme as
Kayseri 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, ''Bitkisel 鈜etimi Gelitirme'' projesi kapsamnda, ceviz a簜蔮arna 蔒it gelitirme as 蓷lmalarna balad.
Gen 蓾ft蓾lerin yz glyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca ge蔒n yl balatlan ''Gen パft蓾 Projesi'', krsalda yaayan gen蔮erin yzn gldrmeye devam ediyor.
''Tarm ve 愯san'' foto繢af sergisi a踦ld
Marmaris il蔒sinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn 2016'da dzenledi簨 8.Tarm ve 愯san Foto繢af Yarmasnda dereceye giren foto繢aflar sergilendi.
Y蹥lca bal marka oldu
Y蹥lca'nn arsndan sonra bal da marka oldu.
Pestil ve k闣eye ceviz deste簨
Gmhane'de, pestil-k闣e yapmnda ham madde olarak kullanlan ceviz ihtiyacn karlamak amacyla 50 bin ceviz fidan dikilecek.
''Koyunculu繠 Gelitirme ve Damzlk Ko Da蹥tm Projesi''
Tekirda Bykehir Belediyesi ile Damzlk Koyun Ke蓾 Yetitiricileri Birli簨 tarafndan hazrlanan ''Koyunculu繠 Gelitirme ve Damzlk Ko Da蹥tm Projesi'' kapsamnda reticilere 300 ba damzlk
''Fndkta Klleme Hastal蹥 愮e Mcadele Paneli''
Ordu Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 Ordu 鈆iversitesi i birli簨nde ''Fndkta Klleme Hastal蹥 ile Mcadele ve Bitki Besleme'' paneli dzenlendi.
Denizli'de iyi tarm uygulamalar yaygnlayor
Denizli'de ''揫i Tarm Uygulamalar'' kapsamnda ドmeli 愮蔒sinde anason ve lavanta retimi yapan 33 reticiye t顤enle sertifikalar verildi.
Artvin'de canl hayvan pazar kuruldu
Artvin'e hayvancl蹥 gelitirmek ve canlandrmak amacyla hayvan pazar kuruldu.
Van'da hayvansal retim teknolojiyle buluuyor
Van'da Tarma Dayal 愫tisas Organize Hayvanclk B闤gesi'nin kurulmasna y霵elik projenin hayata ge蓾rilmesiyle hayvansal rnlerin modern teknolojiyle retime d霵trlmesi planlanyor.
Glgillerin merkezi Trkiye
Sleyman Demirel 鈆iversitesi Botanik Ana Bilim Dal 瓘retim yesi Prof. Dr. Hasan 畤蔒lik, glgiller familyasnn gen merkezinin Trkiye oldu繠nu s騽ledi.
ポbuk'ta 蓾ft蓾 kadnlara organik tarm kursu
Ankara'nn ポbuk il蔒sinde, sebze reticili簨 yapan kadnlara y霵elik iyi tarm uygulamalar ve organik tarm kursu a踦ld.
<< 琄ceki    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Hayvanclkta yeni d霵em
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015