TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
パft蓾ye '' 愮蔒 Bazl Verim Sigortas''
Kayseri'de, ''愮蔒 Bazl Verim Sigortas'' konulu bilgilendirme toplants yapld.
''Tarm 紨retimi'nin 171. Yl''
Trkiye'de tarm 瓘retiminin 171. Yl sebebiyle Dzce'de bir kutlama program ger蔒kletirildi.
Tedavileri yaplan karacalar do簜da
Ordu'da yaral halde bulunan 3 karacann tedavisi tamamland.
''Trkiye dnyaya insanlk dersi veriyor''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Trkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨 (Tarm Kredi) Genel Mdrl蹞'nde dzenlenen ''Halep'e Yardm Kampanyas'' t顤enine katld. ネlik, ''Birileri Suriye'de yaananlara menfaat g驆yle bakyor, baz uluslararas kurulular da 闤leri saymakla megul ama biz Trkiye olarak, btn dnyaya bu sre蓨e insanlk dersi verdik, ders vermeye de devam edece簨z'' dedi.
''鈜eten Mu簰a Ortak Akl Toplants''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan dzenlenen ''鈜eten Mu簰a Ortak Akl Toplants'nda'' Bakanlk yetkilileri reticilerle bir araya gelerek sorunlar dinledi.
Gen 蓾ft蓾lerin baars
Şanlurfa'da 蓾ft蓾likle u繢aan Ahmet ile Aye Burcu Aybek kardeler, Gen パft蓾 Projesi kapsamnda aldklar hibeyle yetitirdikleri kazlar Trkiye'nin d顤t bir yanna satmaya balad.
K aylarnn ekmek kaps: turp
K aylarnn vazge蓾lmezi olan turp, Osmaniye'nin Kadirli il蔒sinde yaklak 5 bin kiinin ge蓾m kayna蹥n oluturuyor.
Zeytin Antalyal 蓾ft蓾nin yzn gldryor
Turizmin yan sra 霵emli bir tarm kenti olan Antalya'da 蓾ft蓾ler, eyll sonunda baladklar zeytin hasadn tamamlamak i蓾n hummal ekilde 蓷lmalarn srdryor.
Bu koleksiyon palmiyelerden
ポkurova 鈆iversitesi (у) bnyesinde bulunan, yok olma tehlikesi altndaki bitki trlerinin toplanp koruma altna alnd蹥 botanik bah蔒si, ''zengin palmiye koleksiyonu'' ile adndan s驆 ettiriyor.
ネlik: Ekme簟 zam yok
Bakan Faruk ネlik, Trkiye'de bu簠ay retiminin tketimi karlad蹥n belirterek, ekmek ve un fiyatlarnda bu簠ay kaynakl artn s驆 konusu olmad蹥n kaydetti.
Palamut bollu繠
Karadeniz'de av sezonunun a踦lmasndan bugne palamutta art, hamsi avcl蹥nda ise azalma g驆lendi.
''GAP'n merkezinde'' zeytin ata蹥
FAO, Dnya Bankas ile Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 i birli簨yle Şanlurfa'da bir milyon zeytin fidan dikilecek.
Sar蓷mlardan ''tohum'' alacaklar
Trabzon'un Srmene il蔒sindeki orman yangnnn ardndan alanda incelemede bulunan akademisyenler, b闤gedeki mevcut sar蓷mlardan tohum alnarak retilecek fidanlarla alann a簜蔮andrlabilece簨ni ve b闤gedeki genetik yapnn korunabilece簨ni bildirdi.
Elaz'da pestil imalat eleman kursu
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 tarafndan dzenlenecek olan Pestil 慆alat Eleman kursuna kadn 蓾ft蓾ler yo繠n ilgi g飉terdi.
Tohumda ihracat rekoru Trkiye'de
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Tohumculuk Daire Bakan Mehmet S蹥rc, bakanlk olarak tohumculuk sekt顤nde 蔞k ciddi admlar attklarn s騽ledi.
Trk domatesi THY ile havalanacak
Sera reticileri, Trk Hava Yollarnn (THY) sa簰ayaca蹥 kargo deste簨yle, Dubai ve Katar'a 200 milyon dolarlk domates ihracat yapacak.
''Pestilin Marka De簟ri'' toplants
Gmhane'de 27 pestil retim tesisi ile ''Pestilin Marka De簟ri'' toplants yapld. Toplantda pestilin geleneksel rn snfndan 踦kartlp modern retime ge蓾rilece簨nin ve ihracat i蓾n 蓷lmalarn srd蹞nn alt 蓾zildi.
''St Kuzusu Projesi''
搐mir Bykehir Belediyesi ile Tire St Kooperatifi arasnda imzalanan, kentteki 1-5 ya arasndaki 蔞cuklara st da蹥tm i蓾n alm s驆lemesi yenilendi.
St retiminde 5,8'lik art
Kasm aynda Trkiye genelinde toplanan inek st miktar, kasmda bir 霵ceki yla g顤e yzde 5,8 artarak 716 bin 310 ton oldu.
''鈜eticiye bu yl 12,8 milyar lira nakdi destek verilecek''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ''Trkiye'nin hayvansal retimi'' sempozyumuna katld. ネlik, desteklerden arazi toplulatrmasna Milli Tarm Projesi'nden eleman almna kadar 蔞k konuya a踦klk getirdi.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Gen パft蓾 Projesi yzleri gldryor
''Gen パft蓾 Projesi'' kapsamnda verilen destekler 蓾ft蓾lerin yzlerini gldryor.
Gen 蓾ft蓾lere destek sryor
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Mobil Gne Pili
Mobil gne pili, tarmda sulamadan paketlemeye kadar her aamada gerekli olan elektrik enerjisini kendisi sa簰yor, b騽lece hem lke ekonomisi hem de tarmla u繢aan 蓾ft蓾 tasarruf etmi oluyor. 毼t
⑷llemeye kar eylem plan
Haftada 4 kez bakliyat tketin
TARS嵱de yeni d霵em
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Mobil Gne Pili
⑷llemeye kar eylem plan
Haftada 4 kez bakliyat tketin
Kamu Spotlar
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015