TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
25-01-2017 tarihinde, 18:03 saatinde eklendi, 118 defa izlendi.
Zeytine ''Hayat'' geliyor
Yakn zamanda tescil ettirilen ve ''Hayat'' ismi verilen yeni 蔒itle birlikte yerli ve tescilli zeytin tr says 90 oldu.

Haber: Ayegül S嵢R尟AYA

Kamera: Murat I溓K

Kutsall蹥n, bollu繠n, adaletin, sa簰蹥n, zaferin, refahn, bilgeli簨n, akln ve arnmann sembolü… Zeytin, dört mevsim gri, yeil yapraklarn dökmeyen kutsal kitaplarda ve mitlerde yer alan mucizevi bir a簜ç. Dünyada üretim alanlarnn yüzde 95’i Akdeniz havzasnda yer alyor. Akdeniz ikliminde yetien bu esiz a簜ç ayn zamanda Akdeniz uygarl蹥yla bütünleerek onun bir sembolü haline geliyor.

Dünya Zeytin Ansiklopedisi yazar José M. Blazquez’e göre, zeytin yetitiricili簨 yaklak alt bin yl önce Anadolu’da balam. Bugün genel olarak zeytinin anavatan, Güneydo繠 Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukar Mezopotamya ve Güney Ön Asya olarak kabul ediliyor.

Ayvalk, gemlik, memecik, domat ülkemizde yetitirilen çeitlerden bazlar. Tam 90 çeit tescilli zeytinimiz bulunuyor. Zeytincilik Aratrma Enstitüsü Müdürlüünde muhtelif çeit ve anaçlarn yer ald蹥 67 da. alanda birçok yerli çeit fidana ulaabilirsiniz. Müdürlükte görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Kerem Savran, DNA sekans cihazyla çeitlerin kontrolünün yapld蹥n, böylece çeitlerin özelliklerinin bozulup bozulmad蹥nn denetleyebildiklerini söyledi.

Enstitünün ana faaliyet alann oluturan aratrma programlar içerisinde, genetik ve slah çalmalar, önemli bir yere sahip. 2015 ylnda tescillenen zeytin “Hayat”,  enstitü tarafndan yaplan melezleme çalmalar sonucu oluturulmu bir zeytin çeidi.

Zeytincilik Aratrma Enstitüsü Müdürlüünde görevli Dr.Didar Sevim, enstitü laboratuvarlarnda yaplan çalmalar hakknda bilgi verdi.

Hurma zeytini çeidinin istisnai bir durumu var. Bu çeit Türkiye'de sadece Karaburun Yarmadas ile Yunanistan'n Mora Yarmadas'nda snrl miktarlarda yetiiyor. Hurma zeytini dalnda olgunlayor ve acl蹥n kaybediyor. Bu nedenle zeytin meyvesinin do簜l tadn tam olarak hissedebilece簨niz tek meyve.

Sofralk zeytinin kalitesini öncelikle d görüntüsü belirliyor. Meyvenin et oran fazla olmal ve çekirde簨 kolay ayrlmal.  Ayrca meyvenin kabu繠 ince ve esnek, eker oran yüksek ve ya oran düük olmal.

Zeytinin bereket sembolü olarak seçilmesi bir tesadüf olmasa gerek çünkü gövdesinden yapra蹥na, meyvelerinden çekirde簨ne kadar her parças kullanlabiliyor. Ülkemizde ço繠nlukla meyveleri sofralk ve ya簰k olarak ileniyor.

Zeytinya蹥 da, insanlarn pek çok alanda imdadna komu. Ik olmu, ilaç olmu, tat olmu.

Dr. Oya Köseo簰u, Türk Gda Kodeksi  Zeytinya蹥 ve Pirina Ya蹥 Tebli簨 uyarnca zeytinya蹥nn kalite kriterlerini belirlemek için yaplmas gereken testlerden birinin de duyusal analiz oldu繠nu belirtti.

Ulusal Zeytin ve Zeytinya蹥 Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Zeytinya蹥 Uzman Ümmühan Tibet ise, Türkiye’nin zeytin a簜c varl蹥 bakmndan dünyada 酨panya’dan sonra 2. srada yer ald蹥n kaydetti.

Paylam
Yorumlar 0 Yorum
Di簟r 愮gili Balklar
Anneye mis kokulu hediye
Bu sezon en 蔞k palamut tkettik
Trkiye Afrika tarmsal ibirli簨 geliiyor
プcuk 鈆iversitesi'nde bilim ve e簰ence bir arada
Trkiye'de organik gbre kullanm yaygnlayor
Krsal kalknmaya destek
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Hayvanclkta yeni d霵em
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Anneye mis kokulu hediye
Bu sezon en 蔞k palamut tkettik
Trkiye Afrika tarmsal ibirli簨 geliiyor
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015