TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Bakanlk
Toprak yapsna uygun gbre kullanm 霵emli
Organik gbre retimi ve kullanmnn yaygnlamas, Milli Tarm Projesinin 霵emli balklarndan biri. Tarmda organik gbreye ge蓾 sreci nasl olacak, lkemizde organik gbre kullanm ne kadar yaygn? Bitki Besleme ve Teknoloji Gelitirme Daire Bakan Ali Metin Kayco簰u sorularmz yantlad.
Av sezonu sona erdi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 1 Eyll 2016 tarihinde grgr avcl蹥yla balayan 2016-2017 av sezonunun 15 Nisan itibariyle sona geldi簨ni s騽ledi.
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Tarmsal retimde organik gbre kullanm hzla yaygnlayor. Organik gbrenin en yaygn kullanld蹥 retim alanlarndan en 霵emlisi 蓷y. Bitki Besleme ve Teknoloji Gelitirme Daire Bakan Ali Metin Kayco簰u bu konuda yaplan 蓷lmalar hakknda bilgi verdi.
Krsal kalknmaya destek
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 reticileri desteklemeyi srdryor. Son olarak Krsal Kalknma Yatrmlarn Destekleme Projesi kapsamnda giriimcilere 鐰emeler yaplmaya baland. Peki, krsal kalknma desteklemesi nedir ve kimler bu destekten faydalanabiliyor? Tarm Reformu Genel Mdr Yardmcs Faruk Frato簰u krsal kalknma 蓷lmalarn tm detaylaryla Web Tarm TV'ye anlatt.
Dani:
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Yardmcs Mehmet Dani, "Trakya'y tamamyla 'ari b闤ge' olarak ilan etmeyi hedefliyoruz." dedi.
12-04-2017 tarihinde, 17:53 saatinde eklendi
Gen 蓾ft蓾 hibe deste簨ne mracaatlar balad
Gen giriimcilerin merakla bekledi簨 Gen パft蓾 Hibe Destek Program'na mracaatlar alnmaya baland.
Tarmsal retim deposu Edirne
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Yardmcs Mehmet Dani, Edirne'nin tarmsal anlamda retim depolarndan bir tanesi oldu繠nu s騽ledi.
Bakan ネlik'in Urfa temaslar
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik hafta sonu Urfa'dayd. 溳hirde 蔒itli programlara katlan ネlik, 霵emli a踦klamalarda bulundu.
Gbreye karekodlu ve barkodlu takip
Piyasaya sunulan gbreler paketlemesinden topra簜 ulaana kadar barkod sistemiyle takip edilecek. Ambalajnda karekod bulunmayan gbreler ''gvensiz rn'' olarak de簟rlendirilecek.
''Av Yasa蹥na Selam Alabalk Yemeye Devam''
Elaz'da alabalk tketiminin artrlmas amacyla ''Av Yasa蹥na Selam Alabalk Yemeye Devam'' sloganyla bir etkinlik dzenlendi.
S蹥r, koyun ve ke蓾lerin kpelenmesi
Yasal sresinde kayt altna alnamayan her yataki s蹥r cinsi hayvanlarla koyun ve ke蓾 tr hayvanlar bu yln sonuna kadar kpelenerek kayt altna alnacak.
Hayvanclk 驆endirilecek
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ''Hayvanclkla ilgili att蹥mz 霵emli admlar var. Kendi kendine yeten hayvanclk sistemini milli tarm 蔒r蔒vesinde oluturuyoruz'' dedi.
Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program
Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program 2017 yl bt蔒si 483 milyon lira olarak belirlendi ve 16 bin 100 gen 蓾ft蓾ye hibe deste簨 verilecek
Tarm danmanlarna inovasyon e簨timi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakan Dr. 愮kay Kl, tarm danmanlarnn meslek i蓾 e簨timlerine byk 霵em verdiklerini s騽ledi.
Bakan Faruk ネlik 搐mir'de 蓾ft蓾lerle bulutu
Yerel tohum bulumalarnn ilki 搐mir'de yapld. T顤ende konuan Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik reticilerin gvenle yerli tohum kullanabilece簨ni s騽ledi. Kemalpaa'daki t顤ene Cumhurb
ォYKUR personel alacak
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ォYKUR'a ba簰 Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki ya 蓷y fabrikalarna i蓾 alnaca蹥n a踦klad.
Bakan ネlik speklat顤leri uyard
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, et fiyatlarn ykseltenlerle ilgili olarak, "Bunlarn mali a踦sndan canlarn yakaca蹥z" dedi.
Bitkileri reten ve depolayanlar kayt altna alnyor
Bitki pasaportu ile hareket edebilecek bitkileri reten, ticaretini yapan ve depolayan operat顤lerin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn kayt sistemine dahil olmas art getirildi.
1 Temmuz'a kadar onay alnabilecek
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn Takviye Edici Gdalarn 戣halat, 鈜etimi, 毼lenmesi ve Piyasaya Arzna 愮ikin Y霵etmelikte De簨iklik Yaplmasna Dai〉 Y霵etmelik, Resmi Gazete'de yaym
Arclar yaza hazrlanyor
Ar... Do簜daki en k踙k hayvanlardan biri olmasna ra繜en yapt蹥 i 蔞k byk. Biz de Web Tarm TV olarak arlar ve arclkla ilgili merak ettiklerinizi Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Kanatl
Arnavutluk ile d ticaret hacmi artacak
Trkiye-Arnavutluk Tarm 毼 Forumu'na katlan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Arnavutluk Tarm, Krsal Geliim ve Su Y霵etimi Bakan Edmon Panariti ile tarm alannda i birli簨 anlama
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Trkiye'de organik gbre kullanm yaygnlayor
Krsal kalknmaya destek
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015