TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
愮lerden
ドnakkale'de ''Tarmsal Nfus Gen蔮eiyor''
ドnakkale'de yrtlen Tarmsal Nfus Gen蔮eiyor projesinde e簨timlerini tamamlayan kursiyerler sertifikalarn ald.
Nisan ya繜urlar reticiyi gldrd
ポkurova b闤gesinde nisan ay i蓾nde bahar ya繜urlar g顤ld.
Kayseri'de krsal kalknma
Kayseri'de Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklemesi Program'yla ilgili bilgilendirme toplants yapld.
Avrupa Ekoturizm Konferans Karabk'te yapld
Karabk 鈆iversitesi ile Do簜 Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl蹞 ibirli簨nde ger蔒kletirilen ''4. Avrupa Ekoturizm Konferans'', Safranbolu'da yapld.
揫i tarm uygulamalar konuuldu
''揫i Tarm Uygulamalarnn Yaygnlatrlmas ve Kontrol Projesi'' planlama toplants 4-5 Nisan tarihleri arasnda ドnakkale'de yapld.
17-04-2017 tarihinde, 18:30 saatinde eklendi
Gda gvenli簨ne 霵celik
Tketicinin gvenilir gda tketmesi i蓾n, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn her birimi 蓷lyor. Mersin Gda Kontrol Laboratuvar Mdr Vekili Mesut Yldz yaplan 蓷lmalar hakknda bilgi ver
''Krsalda Kadn Milli Tarmla Buluuyor''
Ispartal kadn 蓾ft蓾lere y霵elik ''Krsalda Kadn Milli Tarmla Buluuyor'' etkinli簨 dzenlendi. Etkinli簟 蔞k sayda kadn 蓾ft蓾 katld.
Mu簰a'da ''Tarm Fuar'' dzenlendi
Mu簰a'nn Fethiye il蔒sinde dzenlenen Tarm fuarnda sekt顤 temsilcileri 蓾ft蓾lerle bir araya geldi.
Kayseri'de sne klak srveyi
Kayseri'de 2017 yl bahar d霵emi sne klak srveyi yapld.
Do繠 ve Gneydo繠'dan rekor ihracat
Do繠 ve Gneydo繠 Anadolu b闤gelerindeki 17 ilden, bu yln ilk 蔒yre簨nde 440 milyon 136 bin 916 dolarlk ihracat yapld.
Marmarisli 蔞cuklar balkla byyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn, 蔞cuklara balk yemeyi sevdirmek i蓾n Milli E簨tim Bakanl蹥 ile ortaklaa ger蔒kletirdi簨, ''Balkla Byyorum Program'' Marmaris'te ger蔒kletirildi.
Suni tohumlama ile hayvan rk geliecek
Adyaman 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞nce ''Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarnn Gelitirilmesi Projesi'' bilgilendirme toplants yapld.
Hibe deste簨yle 蓾lek bah蔒si kurdu
Aksarayl gen 蓾ft蓾 Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn desteklerinden yararlanarak kendi iini kurdu.
紨renciler Kaman cevizine marka de簟ri katyor
Krehir'in Kaman il蔒sinde Tarm Lisesi 瓘rencileri, al ceviz fidan reterek piyasann ihtiyacn karlyor
Eski tarm rnlerini sergiliyor
Mersin'in Anamur il蔒sinde hem eski tarm aletleri sergileniyor hem de Y顤k kltr yaatlmaya 蓷llyor.
ドnakkale'de ulusal peynir 蓷ltay
''Ulusal Peynir ドltay ve Peynir Tadm Etkinli簨 Hazrlk Toplants'' ドnakkale Ticaret Borsas'nda yapld.
Elaz'da e簨tim kurslar a踦ld
Elaz'da aile bireylerinin e簨tilerek bilin蔮endirilmesi ve meslek edinmelerine yardmc olmak amacyla meyve a簜蔮arnda budama ve toprak ileme kurslar a踦ld.
Modern gezginci arclk projesi
Siirt'te ''Arclkta 酨tihdam Artrma ve Modern Gezginci Arclk'' projelerinin tantm yapld.
'Destekler son aamada'
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik 溍nlurfa Tarm Fuar'nn a踦ln ger蔒kletirdi. ネlik burada 霵emli a踦klamalarda bulundu.
Projenin a踦l yapld
Kahramanmara'n Trko簰u 愮蔒sinde Arazi Toplulatrma ve Tarla 楁i Gelitirme Projesi Arazi ドlmalar Balang Program a踦l yapld.
Mesir macununa besin etiketi
Mesir macunu, Manisa Celal Bayar 鈆iveritesi 紨retim 閍esi Do. Dr. 畤lem Tokuo簰u'nun 3 yllk 蓷lmas sonucunda Trk Gda Kodeksi'ne uygun hale getirildi.
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Trkiye'de organik gbre kullanm yaygnlayor
Krsal kalknmaya destek
Bakanlk her b闤ge i蓾n ''gbreleme el kitab'' hazrlad
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015