TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
愮lerden
Atatrk Baraj G闤 kirlilikten kurtarlyor
Dnyann sayl byk barajlarndan olan ve kapasitesiyle tek bana Trkiye'nin 7 yllk i蔂e ve kullanma suyu ihtiyacn karlayan Atatrk Baraj G闤'nn kirli su ve kanalizasyon pisli簨nden temizlenmesi i蓾n 蓷lmalar sryor.
8. Balkesir Tarm Fuar
Bu yl 8'incisi ger蔒kletirilen Balkesir Tarm Fuar, Kepsut il蔒sinde a踦ld.
Seralar ekmek kaps oldu
Diyarbakr'da devlet deste簨yle kurulan seralar, bata kadnlar olmak zere b闤gede isizlere istihdam sa簰yor.
Fstk retiminde zirveyi zorluyoruz
Antep fst蹥 retiminde ge蔒n yl 170 bin tonu g顤en Trkiye, en 蔞k rekolte elde eden lkeler arasnda ikinci srada yer ald.
Ekme簨nin heykeltra
O gzel sanatlar fakltesi mezunu bir heykeltra. Ge蓾m kaygs ve ailesine dknl蹞, onun iyi bir emek ustas olmasna sebep oldu. Heykeltra Murat Demirta ekmekle de簨en hayatnda 蔞k mutlu.
22-02-2017 tarihinde, 17:13 saatinde eklendi
パft蓾ye sulama sistemleri e簨timi
Elaz'da gen 蓾ft蓾 deste簨nden yararlanan 蓾ft蓾lere sulama sistemleriyle ilgili e簨tim verildi.
''Tavanl leblebisi''nin kokusu dnyaya yaylyor
Ktahya'nn Tavanl il蔒sinde, ylda ortalama 15 bin ton retilen, uluslararas 鐰le sahip, co繢afi iaret ve marka tescilli leblebinin 4 bin tonu yurt dna g霵deriliyor.
Mzik eli簨nde a簜 budama
Hatay'n D顤tyol il蔒sinde, ''Altn Bilezi簨m Olsun'' Projesi kapsamnda Roman vatandalara verilen bah蔒cilik kursunda mzik eli簨nde a簜 budamas yapld.
Gen パft蓾 Hibe Deste簨 Projesi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca yrtlen proje kapsamnda Kilis'teki 18 kadn 蓾ft蓾ye 40'ar k踙kba hayvan verildi.
Tarmsal desteklemeler 蓾ft蓾lere anlatld
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program ile DAP projelerinin tantlmas amacyla toplant dzenledi. Projelere bavurular sryor.
Yardma ihtiyac olan 16 aileye tarmsal destek
Bismil Belediyesi ve Bismil Gda Tarm ve Hayvanclk 愮蔒 Mdrl蹞 ibirli簨yle, yardma ihtiyac olan 16 aileye tarmsal retim deste簨 verildi.
琀nek tarm il蔒si Beypazar
Ankara Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdr Blent Korkmaz, Ankara'nn Beypazar il蔒sindeki baz seralarda incelemelerde bulundu.
Balkesirli gen 蓾ft蓾lerin hayallerine destek
Balkesirli 250 proje sahibi gen 蓾ft蓾ye 7,5 milyon lire hibe 鐰emesi yapld.
Balklar yaasn diye g闤deki buzlar krdlar
So繠k hava nedeniyle yzeyi tamamen buz tutan Hafik G闤'ndeki balk 闤mlerinin ardndan, i makinesiyle buzlar krld
Elaz'da balk denetimi
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 perakende sat yapan 23 balk踦y denetledi.
Tarmda kadn giriimcili簨nin g蔮endirilmesi
Samsun'da ''Tarmda Kadn Giriimcili簨nin G蔮endirilmesi Program'' yapld.
Gveye sava a蓨lar
ドnakkale'de domates gvesine kar toplam 15 bin dekar alanda toplu mcadele karar alnd.
Bolu'da tropikal meyve
Bolu'da Karacasu beldesi yaknlarnda bulunan belediyeye ait fidanlktaki seralarda tropikal meyveler retilmeye baland.
G闤et turizme hizmet ediyor
Sinop'ta yaklak 40 yl 霵ce tarmsal sulama i蓾n oluturulan Bektaa簜 G闤eti, 蔒vresinde son iki ylda yaplan yatrmlar sayesinde cazibe merkezi haline geldi.
パlek retiminde topraksz tarm fark
Mersin'in Silifke il蔒sinde topraksz tarmla retilen 蓾lek hasad, normal retimden elde edilen hasada g顤e verimini katlad.
Ya簰 tohum retimi art ithalat azaltacak
Bitkisel Ya Sanayicileri Derne簨 Bakan Tahir Bykhelvacgil, ya簰 tohum retimi artnn Trkiye'yi ihracatta stn bir konuma tayaca蹥n s騽ledi.
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015